Mieszkanie dla Młodych – limity cen i gminy

Bez kategorii

Mieszkanie dla Młodych narzuca limity cen, których nie można przekroczyć, żeby zakwalifikować się do programu dopłat. W każdym województwie limity są inne i zmieniają się co kwartał. O limitach pisaliśmy w styczniu, zobacz: Program MdM.

W ramach poszczególnych województw w zostały dodatkowo dokonane rozróżnienia na poszczególne gminy. Największe limity cen w ramach MdM są w miastach wojewódzkich – stolicach województw. Wyjątek stanowią dwa województwa, w których oprócz stolicy województwa te same limity ma inne miasto. Tak jest w kujawsko-pomorskim (Bydgoszcz i Toruń) oraz lubuskim (Gorzów Wlkp. i Zielona Góra).

Mniejsze limity cen ustalone dla potrzeb programu Mieszkanie dla Młodych są w gminach przyległych do stolic województwa (gminy sąsiadujące), a najmniejsze we wszystkich pozostałych gminach.

MdM - gminy sąsiadujace

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*